Apel POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1, prelungit până în data de 14.02.2020, ora 12:00

Update: 11.02.2020, ora 18:00

Apelul POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1 – forma consolidată, rezultată în urma corrigendum 1/19.12.2019 și a corrigendum 2/10.02.2020, varianta februarie 2020, a primit avizul OIR Brăila pentru prelungirea până în data de 14.02.2020. Mai jos regăsiți informațiile actualizate despre apel și documentele de aplicare:

Data publicării: 01.10.2019

Numărul de referinţă al sesiunii/apelului: POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1

Sesiunea: 1 – octombrie 2019

Tipul apelului: Competitiv cu sesiune limitată de depunere a fişelor de proiecte de 136 de zile calendaristice, cu prag de supraselectare ce va fi stabilit de Comitetul de selecţie

Măsurile din SDL care se lansează: Măsura 5, Măsura 6, Măsura 12, Măsura 13, Măsura 14, Măsura 15, Măsura 16, Măsura 17, Măsura 18, Măsura 19, Măsura 20, Măsura 21, Măsura 22, Măsura 23, Măsura 24

Intervenţiile din SDL: Intervenţia #5, Intervenţia #6, , Intervenţia #12,  Intervenţia # 13, Intervenţia # 14, Intervenţia #15,  Intervenția # 16,  Intervenția #17, Intervenţia # 18, Intervenţia # 19,  Intervenţia # 20,  Intervenţia # 21,  Intervenţia # 22,  Intervenţia # 23, Intervenţia # 24

Data lansării apelului: 01 octombrie 2019, ora 12:00

Data limită de depunere a fişelor de proiecte POCU: 14 februarie 2020, ora 12:00

Locaţia de depunere a fişelor de proiecte: Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I

Intervalul orar de depunere: 09:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Valoarea totală a apelului: 3.108.795,25 euro

Valoarea minimă a unui proiect: 500.000,00 euro

Date de contact: office@galsusramnicul.ro, tel. manager 0763246068, tel. evaluator 0751203331, Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I, Municipiul Râmnicu Sărat, Sediul GAL, Strada Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Sus Râmnicul anunţă lansarea primului Apelul de selecţie Fişe de proiecte (FP) POCU – sesiunea octombrie 2019, pentru perioada 01 octombrie – 14 februarie 2020, în vederea implementării măsurilor/intervenţiilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat.

Tipul apelului POCU este competitiv cu sesiune limitată de depunere a fişelor de proiecte de 136 de zile calendaristice, cu prag de supraselectare ce va fi stabilit de Comitetul de selecţie. Sesiunea se va deschide în data de 01 octombrie 2019, ora 12:00 şi se va închide în data de 14 februarie 2020, ora 12:00, la termenul limită de 136 de zile calendaristice.

Locaţia de depunere a fişelor de proiecte este: Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I. Fişele de proiecte se vor depune după următorul calendar/program: sesiunea de dimineaţă 09:00 – 12:00 şi sesiunea de după-amiază 13:00 – 16:00.

Apelul de fişe de proiecte (FP) lansat de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Sus Râmnicul, sesiunea I – 01 octombrie 2019, în cadrul Axei prioritare 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC; PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, vizează lansarea următoarelor măsuri aferente SDL Rm. Sărat:

 • Măsura 5: Închiriere microbuz pentru persoanele din ZUM pentru transport către Centrul Comunitar Integrat Râmnicu Sărat;
 • Măsura 6: Închiriere autoutilitară pentru Caravana Socială;
 • Măsura 12 – Consultanta juridica pentru reglementarea actelor de proprietate;
 • Măsura 13 – Formare profesionala continua si calificare;
 • Măsura 14 – Consiliere si mediere pe piața muncii;
 • Măsura 15 – Antreprenoriat local si social;
 • Măsura 16 – Programe de ucenicie;
 • Măsura 17 – Subvenționare locuri de muncă pentru persoanele din ZUM;
 • Măsura 18 – Parteneriate GAL – mediu de afaceri pentru crearea de noi locuri de muncă;
 • Măsura 19 – Program “Școală după școală”;
 • Măsura 20 – Program “A doua șansă”;
 • Măsura 21 – Consiliere de tip “părinte – elev – școală”;
 • Măsura 22 – Parteneriate pentru educație;
 • Măsura 23 – Centrul Comunitar Integrat Râmnicu Sărat – centru socio-medical, de tineret, educațional, cultural, sportiv şi de afaceri;
 • Măsura 24 – Implementarea “Platformei Sociale Râmnicu Sărat”;

Intervenţiile ce se lansează în primul apel sunt:

 1. Intervenție POCU – închiriere microbuz
 2. Intervenție POCU – închiriere autoutilitară
 3. Intervenție POCU – Consultanţă juridică pentru reglementari acte de proprietate
 4. Intervenție POCU – Organizarea de cursuri de formare profesională continuă
 5. Intervenție POCU – Organizarea de sesiuni de consiliere şi mediere pe piața muncii
 6. Intervenție POCU – Încurajarea antreprenoriatului local şi social
 7. Intervenție POCU – Organizarea de programe de ucenicie
 8. Intervenție POCU – Subvenționare locuri de muncă;
 9. Intervenție POCU – Parteneriate pentru ocupare
 10. Intervenție POCU – Organizare program “Școală după școală”
 11. Intervenție POCU – Consiliere de tip “părinte – elev – şcoală”;
 12. Intervenție POCU – Organizare program „A doua șansă”;
 13. Intervenție POCU – Încheierea de parteneriate pentru educație
 14. Intervenție POCU – Înființarea Centrului Comunitar Integrat Râmnicu Sărat
 15. Intervenție POCU – Crearea si implementarea platformei informatice

Suma totală lansată pentru primul apel de depunere de fişe de proiecte este 3,108,795.25 Euro.

Suma minimă a unei fişe de proiect este de 500.000,00 Euro.

“Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea valorii apelurilor este cursul inforeuro aferent lunii lansării apelului de proiecte de către POCU OS 5.1, respectiv luna septembrie 2019.”

“Alocarea financiară pentru primul apel de fişe de proiect este egală cu suma POCU prevăzută în bugetul SDL aprobată, respectiv 3,077,753.80 Euro, la care se adaugă suma de 31,041.45 Euro, reprezentând surse proprii alocate de GAL Sus Râmnicul, respectiv total alocare pentru Apelul 1 POCU de 3,108,795.25 Euro. Bugetele Fişelor de proiecte (FP) vor fi fundamentate pe maxim sumele pentru fiecare intervenţie POCU în parte, dar nu pot depăşi suma maximă de 3,108,795.25 Euro. Se vor lansa alte trei apeluri în cazul în care suma nu este acoperită din primul apel.”

NOTĂ: Valorile maxime pentru fiecare intervenţie în parte sunt cele din Bugetul indicativ SDL aprobat, conform Tabel 3, respectiv:

ZONA/ZONE ZUM INTERVENTIE SUMA ALOCATA (euro)
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Inchiriere microbuz 9,527.97
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Inchiriere autoutilitara 15,839.73
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Consultanta juridica pentru reglementare acte de proprietate 49,958.48
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Organizarea de cursuri de formare profesionala continua 647,444.19
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Organizarea de sesiuni de consiliere si mediere pe piata muncii 78,573.68
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Incurajarea antreprenoriatului local si social 791,223.18
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Organizarea de programe de ucenicie 261,305.78
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Subvenţionare locuri de muncă 187,813.84
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Parteneriate pentru ocupare 15,520.73
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Organizare program “Scoala dupa scoala” 375,463.77
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Organizare program “A doua sansa” 66,277.29
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Organizare sesiuni de consiliere de tip “parinte-elev-scoala” 14,718.03
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Incheierea de parteneriate pentru educatie 15,520.73
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Infiintarea Centrului Comunitar Integrat Ramnicu Sarat 548,566.40
ZUM Cartierele: Slam Râmnic, Extindere Slam, Sârbi, Barasca, Anghel Saligny, Zidari, Alecu Bagdat Interventie POCU – Crearea si implementarea platformei informatice 31,041.45
                TOTAL                             3,108,795.25

NOTĂ: Suma maximă eligibilă a Apelului nr. 1 POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1 este de 3,108,795,25 Euro din care:

– 3,077,753.80 euro, din bugetul SDL aprobată, din fonduri FSE;

– 31,041.45 euro, din surse proprii GAL Sus Râmnicul;

Valoarea minimă a unei fişe de proiect este de 500,000.00 Euro. Orice fişă de proiect trebuie să cuprindă minim două măsuri integrate la nivel de obiective, ţinte şi indicatori SDL.

Valoarea maximă a proiectului poate fi egala cu valoarea alocării pentru acest appel, respectiv 3,108,795.25 Euro. În cadrul acestui apel, valoarile minime și maxime ale proiectelor sunt in conformitate cu Tabelul 3. Buget alocat la nivelul categoriilor de ZUM.

Pentru cheltuielile directe, bugetul proiectului va fi fundamentat pe bază de costuri reale, aferente fiecărei activități principale 1-7.

Rezultate urmărite – indicatori de realizare:  

Indicatorii aferenți proiectului contribuie la atingerea țintelor indicatorilor relevanți aferenți POCU din cadrul SDL aprobată/modificată dacă va fi cazul.

Fiecare cerere de finanțare va include atât indicatori de realizare (4S168, 4S169, 4S170), cât și indicatori de rezultat imediat (4S164, 4S165, 4S166, 4S167), conform Anexei 1.

Derularea procedurii de depunere a fişelor de proiecte POCU:

 • Apelul va fi lansat în data de 01 octombrie 2019, ora 12:00, prin publicarea pe site-ul www.galsusramnicul.ro, prin afişarea la sediul Primăriei Rm. Sărat, la sediul GAL din str. Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6, la sucursala GAL din str. Stadionului nr. 1, Etaj 1, Hotel Sportiv, Municipiul Râmnicu Sărat, prin postare/ informare şi difuzări media;
 • Fişele de proiecte vor fi depuse de către beneficiari la Sucursala GAL Sus Râmnicul, Municipiul Râmnicu Sărat, strada Stadionului nr. 1, Râmnicu Sărat, Hotel Sportiv, etajul 1, în perioada 01 octombrie 2019, ora 12:00 – 14 februarie 2020, ora 12:00, după următorul program: 09:00 – 12:00 şi 13:00 – 16:00;
 • Echipa tehnică a GAL Sus Râmnicul va primi fişele de proiect depuse în format letric (pe suport hârtie) în două exemplare: un document original şi o copie, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii), precum și 3 exemplare copie electronică (CD);
 • Se vor utiliza doar formularele de fişă de proiect (FP) aferente GAL SUS RAMNICUL puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.galsusramnicul.ro, anexă la Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice anexat;
 • GAL SUS RAMNICUL înregistrează cerere înregistrare alocat. Acest număr este diferit de numărul de înregistrare atribuit Fişei de proiect (FP);
 • Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL SUS RAMNICUL după evaluarea conformităţii, pentru a fi înştiinţat dacă fişa de proiect (FP) este conformă sau i se explică cauzele neconformităţii;
 • Termenul limită de depunere pentru prima sesiune este vineri, 14 februarie 2020, ora 12:00;
 • Datele de contact la care se pot cere clarificări, informaţii, pe perioada depunerii fişelor de proiecte, sunt:office@galsusramnicul.ro, tel. manager 0763246068, tel. evaluator 0751203331, Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I, Municipiul Râmnicu Sărat, Sediul GAL, Strada Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6;
 • NOTĂ: Fişele de proiecte (FP), înaintate spre evaluare la GAL Sus Râmnicul trebuie sa se încadreze în priorităţile din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în cadrul ghidului solicitantului aferent următoarelor măsuri, pentru care s-a lansat prezentul apel:
 • Măsura 5: Închiriere microbuz pentru persoanele din ZUM pentru transport către Centrul Comunitar Integrat Râmnicu Sărat;
 • Măsura 6: Închiriere autoutilitară pentru Caravana Socială;
 • Măsura 12 – Consultanta juridica pentru reglementarea actelor de proprietate;
 • Măsura 13 – Formare profesionala continua si calificare;
 • Măsura 14 – Consiliere si mediere pe piața muncii;
 • Măsura 15 – Antreprenoriat local si social;
 • Măsura 16 – Programe de ucenicie;
 • Măsura 17 – Subvenționare locuri de muncă pentru persoanele din ZUM;
 • Măsura 18 – Parteneriate GAL – mediu de afaceri pentru crearea de noi locuri de muncă;
 • Măsura 19 – Program “Școală după școală”;
 • Măsura 20 – Program “A doua șansă”;
 • Măsura 21 – Consiliere de tip “părinte – elev – școală”;
 • Măsura 22 – Parteneriate pentru educație;
 • Măsura 23 – Centrul Comunitar Integrat Râmnicu Sărat – centru socio-medical, de tineret, educațional, cultural, sportiv şi de afaceri;
 • Măsura 24 – Implementarea “Platformei Sociale Râmnicu Sărat”;

Apelul de proiecte este competitiv, beneficiarii măsurilor lansate de GAL Sus Râmnicul sunt:

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă – acreditați în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
 • Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Angajatori – persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL, conform Orientărilor GAL.

NOTĂ: Toate categoriile de entități eligibile menționate pot participa în cadrul proiectului, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat cu oricare dintre categoriile de entități eligibile în funcție de specificul intervenției/intervențiilor. Parteneriatul cu autoritatea publică locală poate fi util, inclusiv din perspectiva evitării riscului de suprapunere a grupului țintă cu cel existent la nivelul măsurilor similare din cadrul AP 6, respectiv AP4 – PI 9.ii (O.S.4.1/4.2 POCU).

ATENȚIE! Solicitanții fișei de proiect POCU trebuie să dețină sediu social/punct de lucru/flială/sucursală în UAT-ul vizat de SDL.

Informații detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT, pentru fișele de proiect POCU depuse la Asociaţia GAL Sus Râmnicul – Etapa a III-a a mecanismului DLRC – versiunea Februarie 2020.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea fişelor de proiecte (FP) vor fi în conformitate cu cerințele măsurilor din SDL lansate prin prezentul apel, cu Procedura de Evaluare şi Selecţie şi cu GHIDUL SOLICITANTULUI POCU.

Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza doar modelul din Anexa 1 la ghid,  postată pe site-ul www.galsusramnicul.ro.

Selecţia proiectelor se va realiza în două etape, în conformitate cu prevederile Procedurii de Evaluare şi Selecţie avizată de CCS Restrâns, etapa 1 – Evaluare CAE şi etapa 2 – Evaluarea ETF.

NOTĂ: Documentele de aplicare valabile începând cu data de 11.02.2020:

Pagina apelului: http://galsusramnicul.ro/wp-admin/post.php?post=434&action=edit