Lista finală a fișelor de proiecte POCU, Axa 5.1, etapa a III-a a mecanismului DLRC, depuse spre evaluare la GAL Sus Râmnicul, admise în etapa CAE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul, publică astăzi 14.03.2020, Lista finală a fișelor de proiecte (FP) Axa 5.1 POCU, etapa a III-a a mecanismului DLRC, admise în etapa de evaluare CAE, Apel de fișe de proiecte POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1, lansat în data de 01.10.2019, cu termen limită 14.02.2020.

Lista finală a fișelor de proiecte POCU 5.1 GAL admise în etapa CAE

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRATDezvoltare Locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2019/5/1/5.1/00001 Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii

Manager GAL Sus Râmnicul,

Volodea Mateevici