HARTA SDL Râmnicu Sărat

Râmnicu Sărat, sprijin pentru o comunitate incluzivă SMIS 123298

Teritoriul SDL Râmnicu Sărat:

– Cartierul Slam Râmnic (fost 7 Noiembrie) – teritoriu SDL şi ZUM în totalitate;

– Cartierul Extindere Slam Râmnic – teritoriu SDL şi ZUM în totalitate;

– Cartierul Alecu Bagdat – teritoriu SDL şi ZUM în totalitate;

– Cartierul Anghel Saligny – teritoriu SDL şi ZUM în totalitate;

– Cartierul Barasca – teritoriu SDL şi ZUM în totalitate;

– Cartierul Zidari – teritoriu SDL şi ZUM în totalitate;

– Cartierul Sîrbi – teritoriu SDL cu ZUM str. Cătunul Morilor şi Fdt, Morilor;

– Cartierul 1 Mai – teritoiru SDL cu ZUM str. Focşani 7A;

– Cartierul Bariera Focșani – doar teritoriu SDL