Ne mărim echipa

Asociația Grupul de Acțiune Locală organizează concurs în cadrul proiectului “Râmnicu Sărat, sprijin pentru o comunitate incluzivă“, SMIS 123298 pentru ocuparea postului de:

Facilitator comunitarpost de expert pe termen lung.

Programul de lucru este de 42 de ore/lună, distribuite inegal, pentru perioada mai 2020 – 18 septembrie 2021.

Informații privind concursul de ocupare a postului vacant de facilitator comunitar pot fi consultate accesând documentul de mai jos:

UPDATE 08.05.2020, ora 11:00

În cadrul concursului de angajare, etapa de depunere a dosarelor /solicitărilor de angajare, a fost depus un singur dosar, candidat Grigoraș Cosmin Ovidiu.

În urma analizării dosarului Comisia de angajare constată că acesta este complet, dl. Grigoraș Cosmin Ovidiu corespunde solicitărilor specifice postului de facilitator comunitar, în conformitate cu Anunțul nr. 291/29.04.2020. Ca urmare, comisia declară concurentul Grigoraș Cosmin Ovidiu, ADMIS pentru etapa interviului.

Cu drept de contestație în conformitate cu precizările din anunț.

Manager GAL,

Volodea Mateevici

UPDATE 11.05.2020, ora 09:30

Subsemnatul, Mateevici Volodea – manager GAL “Sus Râmnicul’, informez că nu au fost depuse contestaţii la procedura de analiză şi selecţie a dosarelor candidaţilor pentru functia de facilitator comunitar în cadrul proiectului “Ramnicu Sarat, sprijin pentru o comunitate incluziva” – Cod SMIS 123298, ca urmare comisia responsabilă cu angajarea facilitatorului comunitar va trece la etapa II, cea a interviului.

Ca urmare, candidatul, domnul Grigoraș Cosmin Ovidiu, va fi anunțat telefonic să se prezinte la sediul GAL, situat în Rm. Sărat, Str. Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6, pentru susţinerea probei interviu, pe data de 11.05.2020, orele 12:00.

Manager GAL,

Volodea Mateevici

UPDATE 11.05.2020, ora 17:00

În urma susținerii probei interviu, Comisia de angajare declară concurentul Grigoraș Cosmin Ovidiu, ADMIS.

Cu drept de contestație în conformitate cu precizările din anunț.

Manager GAL,

Volodea Mateevici

UPDATE 12.05.2020, ora 16:00

Urmare a faptului că nu au fost depuse contestații privind desfășurarea concursului de angajare pentru postul de facilitator comunitar, post în cadrul proiectului SMIS 123298, Comisia de angajare declară concurentul Grigoraș Cosmin Ovidiu, ADMIS.

Manager GAL,

Volodea Mateevici