Calendar Lansare Apeluri POR/POCU 2020 – 2021

Pentru informații despre apelurile active, puteți da click pe numărul apelului.

Calendarul estimativ aferent Apelului 3 ce se va lansa în data de 28 mai 2021, poate fi consultat accesând link-ul de mai jos:

NRNR. APELPROGRAMMĂSURILEPERIOADĂSTATUS
1POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1POR Măsura 1: Asfaltare 5 km în ZUM şi montare 69 de stâlpi fotovoltaici pentru iluminat public stradal;
 Măsura 3: Reabilitare internat al Liceului Agricol neutilizat pentru locuinţe sociale şi spaţii pentru persoanele fără adăpost şi asigurarea unei surse alternative de energie electrică;
 Măsura 4: Renovare Ghetou Focşani 7A şi asigurarea unei surse alternative de energie electrică;
2 SEPTEMBRIE 2019 ORA – 12
13 IULIE 2020 – ORA 12
Apel închis
2POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1POR Măsura 2: Reabilitare clădire comandament unitate militară;
 Măsura 7: Amenajare 6 parcuri/zone verzi în ZUM;
 Măsura 8: Amenajare 3 terenuri sintetice pentru activităţi sportive în ZUM;
 Măsura 9: Amenajare 3 locuri de joaca în ZUM;
15 NOIMEBRIE 2019 – ORA 12
27 IULIE 2020 – ORA 12
Apel închis
3POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2020/5/2/5.1POCU Măsura 5: Închiriere microbuz pentru persoanele din ZUM pentru transport către Centrul Comunitar Integrat Râmnicu Sărat;
 Măsura 6: Închiriere autoutilitară pentru Caravana Socială;
 Măsura 12 – Consultanta juridica pentru reglementarea actelor de proprietate;
 Măsura 13 – Formare profesionala continua si calificare;
 Măsura 14 – Consiliere si mediere pe piața muncii;
 Măsura 15 – Antreprenoriat local si social;
 Măsura 16 – Programe de ucenicie;
 Măsura 17 – Subvenționare locuri de muncă pentru persoanele din ZUM;
 Măsura 18 – Parteneriate GAL – mediu de afaceri pentru crearea de noi locuri de muncă;
 Măsura 19 – Program “Școală după școală”;
 Măsura 20 – Program “A doua șansă”;
 Măsura 21 – Consiliere de tip “părinte – elev – școală”;
 Măsura 22 – Parteneriate pentru educație;
 Măsura 23 – Centrul Comunitar Integrat Râmnicu Sărat – centru socio-medical, de tineret, educațional, cultural, sportiv şi de afaceri;
 Măsura 24 – Implementarea “Platformei Sociale Râmnicu Sărat”;
16 IUNIE 2020 – ORA 12
31 IULIE 2020 – ORA 12
Apel închis
4.POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1POR Măsura 4: Renovare Ghetou Focşani 7A şi asigurarea unei surse alternative de energie electrică;
 Măsura 7: Amenajare 6 parcuri/zone verzi în ZUM;
 Măsura 8: Amenajare 3 terenuri sintetice pentru activităţi sportive în ZUM;
 Măsura 9: Amenajare 3 locuri de joaca în ZUM;
28 MAI 2021, ORA 12:00
15 OCTOMBRIE 2021, ORA 12:00
Apel închis