Vino alaturi de noi! Devino membru GAL Sus Ramnicu!

Avand in vedere “Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice Sprijin pentru Functionarea Grupurilor de Actiune Locala pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la Nivelul Oraselor de Peste 20.000 locuitori” aferent obiectivului specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC si faptul ca la nivelul Municipiului Ramnicu Sarat a fost aprobata spre finantare Strategiade Dezvoltare Locala a Mun Ramnicu Sarat va aducem la cunostinta ca la nivelul SDL sunt masuri care vizează instituții publice si private, atat prin POR cat si prin POCU.

Tinand cont de cele mai sus stipulate va rugam sa veniti in intampinarea GAL – aderand ca membri asociati.

Pentru mai multe informații ne găsiți la sediul nostru din str. Nicolae Bălcescu nr.1 cam.6 sau la e-mail: office@galsusramnicul.ro