Ştatul de Funcţii GAL Sus Râmnicul

Pentru buna funcţionare şi gestionare a proiectelor Asociaţiei GAL Sus Râmnicul, au fost aprobate funcţii executive, administrative şi de conducere.

Funcţie de conducere:
Manager GAL / Manager de Proiect

Funcţii administrative:
Asistent Manager
Contabil
Administrator resurse
Şofer

Funcţii de execuţie:
Expert evaluator / monitorizare
Expert facilitator comunitar – vacant