Anunț angajare expert evaluator proiecte POR/POCU

Asociația GAL Sus Râmnicul anunță intenția de a angaja o persoană calificată, în postul de expert evaluator, post vacant în Organigrama și ștatul de funcții pentru anul 2020. Angajarea expertului evaluator este necesară pentru a se asigura regula celor “4 ochi” în evaluarea proiectelor depuse la GAL Sus Râmnicul, în conformitate cu prevederile documentului Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală privind implementarea Strategilor de Dezvoltare Locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, etapa a III-a a mecanismului DLRC și cu Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse la GAL Sus Râmnicul, revizia 1 – noiembrie 2019, avizată de CCS Restrâns în data de 18.12.2019. Mai multe informații regăsiți în formularul/anunțul de mai jos: