Sedința AGA de constituire GAL

În data de 11 Octombrie 2017 la sediul UAT Municipiul Râmnicu Sărat, Str. N. Bălcescu nr. 1 a avut loc Adunarea Generală de Constituire a Asociației Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul.

Conform Art.7. din Statut Asociaţia are ca scop principal sprijinirea dezvoltării locale a comunității marginalizate din municipiul Râmnicu Sărat, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, printr- o abordare integrată și multisectorială, cu respectarea principiilor DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).

Membrii fondatori ai asociației sunt: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Sărat, Serviciul Public de Asistenţă Socială a Municipiului Râmnicu Sărat, Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Râmnicu Sărat, Transport Urban de Călători S.A, Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret Educație și Sport, Dugheana De Printuri SRL-D, Asociația Pro-Info,  Asociația Construim Împreună Viitorul în Comunitatea Actuală, Asociația Club Sportiv Perfect Fit, Romtel Impex SRL, Banu Nicușor.

Pentru mai multe informații puteți accesa documentele statutare atașate la secțiune documente în format PDF.

[supsystic-gallery id=”1″]