Lansare Apel Fişe de proiecte POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1

Astăzi, 01 octombrie 2019, ora 12:00, Asociaţia GAL Sus Râmnicuul a lansat Apelul de selecţie Fişe de proiecte (FP), POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1, în cadrul Axei prioritare 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC; PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020.
Termenul limită de depunere a Fişelor de proiecte este de 45 de zile calendaristice.
Informaţiile utile, privind posibilitatea accesării fondurilor prin POCU de către comunitatea locală, pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat se regăsesc pe site-ul www.galsusramnicul.ro, la următorul link: http://galsusramnicul.ro/apel-selectie-pocu/.
Succes celor care doresc să aplice!

Manager GAL SUS Râmnicul,

Volodea Mateevici