Raport intermediar de selecție fișă de proiect POCU

Astăzi, 30.03.2020, orele 13:00 – 15:00, a avut loc online, pe skype, ședința Comitetului de evaluare și selecție a proiectelor la GAL Sus Râmnicul, în vederea selectării fișei de proiect POCU, depusă de Municipiul Râmnicu Sărat în calitate de solicitant, în parteneriat cu Direcția de Asistență Publică, Școala Gimnazială Gheorghe Vernescu și ECOIMPACT – Asociația Română a Evaluatorilor și Auditorilor de Mediu, sucursala Râmnicu Sărat și a elaborării Raportului intermediar de selecție. Fișa de proiect a fost selectată, admisă spre finanțare cu un punctaj de 93,5 puncte.

A fost publicat Raportul intermediar de selecție, Apel POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1, lansat în data de 01 octombrie 2019.

COMUNICARE!

Asupra punctajului, aprobat de membrii Comitetului de evaluare și selecție a proiectelor la GAL Sus Râmnicul în raportul intermediar, în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la GAL Sus Râmnicul – Anexă a Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor la GAL Sus Râmnicul, avizată de CCS Restrâns, se poate face contestație, astfel:

Solicitanții pot contesta Evaluarea Tehnică şi Financiară (ETF) in termen de maxim 5 zile lucrătoare de la transmiterea comunicării evaluării.

Contestațiile vor fi evaluate de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor din etapa ETF. Evaluarea contestației se va finaliza si comunica in maxim 10 zile lucrătoare.

Solicitanții au posibilitatea de a depune contestație o singură dată pentru fiecare etapă. Vor fi considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea sprijinului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru fisa de proiect depusa. Analizarea contestațiilor se realizează de către Comisia de soluționare a contestațiilor conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării și scorării proiectului în cauză. În acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestației și soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de selecţie (adică se constată că solicitantul a contestat argumentat anumite elemente ale evaluării), se vor întocmi noi fișe de verificare/evaluare. Se vor desemna obligatoriu persoane diferite față de cele care au efectuat verificarea inițială.

Contestațiile pot fi realizate atât fizic, prin depunerea la sediul sucursalei GAL din Strada Stadionului nr. 1, Hotel sportiv, etajul I, între orele 09:00 – 15:00, sau prin e-mail la adresa office@galsusramnicul.ro.

Manager GAL,

Mateevici Volodea