UN proiect depus spre evaluare și selecție, la GAL Sus Râmnicul, în cadrul Apelului POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1

Astăzi, 14.02.2020, orele 12:00 s-a închis Apelul nr. 1, POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1, de depunere Fișe de proiecte (FP) spre evaluare și selecție la Asociația GAL SUS Râmnicul, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, apel ce a fost deschis pentru 136 de zile calendaristice, respectiv în perioada 01.10.2019 – 14.02.2020. În cadrul apelului s-a depus o singură fișă de proiect, aplicant/beneficiar Municipiul Râmnicu Sărat, în parteneriat cu: Direcția de Asistență Socială – partener 1, Școala Gimnazială Gheorghe Vernescu – partener 2 și ECOIMPACT – Asociația Română a Evaluatorilor și Auditorilor de Mediu – partener 3.

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRATDezvoltare Locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2019/5/1/5.1/00001ÎNREGISTRAT