GAL SUS Râmnicul te așteaptă în echipă!

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul organizează în perioada 31 ianuarie – 26 februarie 2020 un concurs pentru ocuparea postului vacant de facilitator comunitar, COD COR 341204.

Concursul se organizează la sediul asociației, în strada Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6, constă în depunerea și selectarea dosarelor de candidatură conform cerințelor postului, susținerea probei interviu și se desfășoară conform următorului calendar: 

 • 31 ianuarie – 19 februarie 2020 –  Depunere dosare, zilnic de luni până vineri, între orele 09:00-17:00;
 • 20 februarie 2020 – Afișare rezultate selecție dosare ora 11:00, www.galsusramnicul.ro;   
 • 20 februarie 2020 – Depunere contestații la sediul GAL, între 11:00 și 17:00;
 • 24 februarie 2020 – Soluționare  contestații selecție dosare, afișare pe site, ora 09:30, www.galsusramnicul.ro;
 • 24 februarie 2020 – Proba interviu, cu începere de la ora 10:00, la sediul GAL;
 • 24 februarie 2020 – Afișare  rezultate interviu, ora 14:00, www.galsusramnicul.ro;
 • 24 februarie 2020 – Depunere contestații la sediul GAL, între 14:00 și 17:00;
 • 26 februarie 2020 – Soluționare contestații și afișare rezultate finale – ora 10.00

Persoană de contact: Volodea Mateevici, Manager GAL, tel. 0763246068,  e-mail: office@galsusramnicul.ro. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în zilele lucrătoare din perioada 31.01.2020 – 19.02.2020 la adresa: Strada Nicolae Bălcescu nr. 1, Et. 1, Camera 6.

Conținutul dosarului de candidatură este următorul:

 • Cerere înscriere la concurs;
 • CV Europass;
 • Copie CI (candidatul va prezenta documentul în original și va lăsa spre conformare o copie);
 • Diplome studii în copie conformată după original (în acest caz candidatul va prezenta documentele în original și va lăsa spre conformare copii) sau copii legalizate notarial;
 • Documente care să ateste vechimea și specialitatea în muncă;
 • Copie certificat de naștere (candidatul va prezenta documentul în original și va lăsa spre conformare o copie);
 • Adeverința medicală apt pentru muncă, original, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de data concursului;
 • Cazier judiciar, original sau declarație pe proprie răspundere că nu are cazier și aducerea acestuia până la interviu;
 • Declarație de disponibilitate pentru programul de lucru de 2 ore/zi; distribuite inegal, pentru activitățile GAL „Sus Râmnicul”; 
 • Scrisoare de intenție.

Manager GAL Sus Râmnicul

Volodea MATEEVICI