Asfaltare 5 km și locuințe sociale – proiect aprobat de GAL Sus Râmnicul

Fișa de proiect cu titlul Proiect integrat privind execuție lucrări asfaltare în ZUM și execuție lucrări reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice pentru locuințe sociale, depusă de Municipiul Râmnicu Sărat în cadrul apelului POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1, a fost evaluată și selectată de către GAL cu 96 de puncte.

În cadrul proiectului integrat, ce a fost selectat de către Comitetul de Evaluare și Selecție a proiectelor în ședința din data de 01.09.2020, se vor asfalta 5 km de străzi în cartierele mărginașe și se va reabilita fostul cămin al Liceului Agricol care va fi transformat în locuințe sociale pentru cetățenii din cartierele mărginașe ale municipiului nostru.

Urăm succes beneficiarului, Municipiul Râmnicu Sărat, în implementare!

Manager GAL,

Volodea Mateevici