Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor la Asociaţia GAL SUS Râmnicul – Consultare publică –

Astăzi 26.04.2019 a fost publicat spre consulare publică draftul procedurii de selecţie şi evaluare a proiectelor la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Sus Râmnicul., metodologie ce defineşte cadrul legal şi de funcţionare a procesului de depunere, evaluare şi selecţie a fişelor de proiecte POR/POCU, în vederea implementării măsurilor de intervenţie din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, stretegie ce poate fi studiată aici: http://galsusramnicul.ro/sdl/ .

Cei interesaţi pot aduce completări sau propuneri de modificare a procedurii în perioada 27.04.2019 – 04.05.2019, orele 24:00.

Procedura poate fi studiată aici:

Manager GAL

Volodea Mateevici