News/Animare GAL

Conferinţa de lansare a proiectului SMIS 123298 Râmnicu Sărat, 03.10.2018

În data de 03.10.2018, în sala de şedinţe a Primăriei Rm. Sărat a avut loc Evenimentul de lansare a proiectului SMIS 123298, Râmnicu Sărat, sprijin pentru o comunitate incluzivă.

În cadrul evenimentului s-au prezentat scopul şi obiectivele proiectului, activităţile şi rezultatele urmărite în vederea implementării, evaluării şi monitorizării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, prin abordarea DLRC.

La eveniment au participat un număr de 50 de persoane din care enumerăm: primarul Mnuicipiului Râmnicu Sărat, membrii GAL, invitaţi din partea instituţiilor publice locale, firmelor, societăţii civile, profesori, directori de instituţii de învăţământ şi persoane fizice relevante din cadrul ZUM/SDL.

La finalul evenimentului, membrii AGA, în cadrul Adunării Generale, au validat Comisia Voluntară de lucru în vederea realizării metodologiei de selecţie şi evaluare a proiectelor POR/POCU la GAL Sus Râmnicul aferentă implementării SDL (Procedură, Ghid POR, Ghid POCU, Apeluri de selecţie), comisie formată din: Diţoiu Ionel, Gobeajă Monica, Ciobotă Sandu, Alexandru Petruş şi Stan Sorin, comisie ce va fi coordonată de doamna Socol Vîlcu Violeta – expert evaluator/monitorizare.

Procedura de selecţie şi evaluare a proiectelor POR/POCU, Râmnicu Sărat, 16.10.2018

În data de 16.10.2018 a fost aprobată Procedura de selecţie şi evaluare a proiectelor POR/POCU, elaborată în cadrul proiectului de sprijin pentru funcţionarea GAL Sus Râmnicul, în vederea implementării SDL Rm. Sărat, procedură ce a fost depusă în data de 17 octombrie la OIR Brăila, AM POR şi AM POCU în vederea avizării.

NEWS: 17.10.2018, Râmnicu Sărat: Informare privind aderarea Asociaţiei GAL Sus Râmnicul la Federaţia Galurilor Urbane

În data de 17.10.2018, Asociaţia GAL Sus Râmnicul, cu votul membrilor AGA a aderat la Federaţia Galurilor Urbane în vederea colaborării cu celelalte GAL-uri pentru implementarea SDL şi pentru un management de calitate, bazat pe bune practici.

Informare/animare comunitate marginalizată – SA1.3, Râmnicu Sărat, 19.10.2019

În data de 19.10.2018, la sediul Sucursalei GAL din ZUM Barasca a avut loc o întâlnire de animare a comunităţii marginalizate, SA1.3, susţinută de facilitatorul comunitar Neculae Marius Gabriel, întâlnire la care au participat 23 de cetăţeni aparţinând SDL, ZUM Barasca, Alecu Bagdat, Sârbi şi Zidari. Tematica abordată de facilitator a fost cea asupra măsurilor POR şi POCU din SDL.

Informare/animare comunitate marginalizată – SA1.3, Râmnicu Sărat, 25.10.2019

În data de 25.10.2018, la sediul Sucursalei GAL din ZUM Barasca, str. Stadionului nr.1, a avut loc o întâlnire de animare a comunităţii marginalizate, SA1.3, susţinută de facilitatorul comunitar Neculae Marius Gabriel, întâlnire la care au participat 22 de cetăţeni aparţinând SDL, ZUM Anghel Saligny, Alecu Bagdat, Barasca, Sârbi şi Zidari. Tematica abordată de facilitator a fost cea asupra măsurilor POR şi POCU din SDL, grafic estimativ de implementare, rezultate aşteptate.


Informare/animare comunitate marginalizată – SA1.3, Râmnicu Sărat, 22.11.2019

În data de 22.11.2018, la sediul GAL, str. Nicolae Bălcescu nr.1, a avut loc o întâlnire de animare a comunităţii marginalizate, SA1.3, susţinută de facilitatorul comunitar Neculae Marius Gabriel, întâlnire la care au participat 29 de cetăţeni aparţinând SDL, ZUM Anghel Saligny, Alecu Bagdat, Barasca şi Zidari. Tematica abordată de facilitator a fost cea asupra măsurilor POR şi POCU din SDL, grafic estimativ de implementare, rezultate aşteptate.

Sesiune de informare procedură de selecţie şi evaluare, SA2.1, Râmnicu Sărat, 29.11.2018

În data de 29.11.2018, la sediul GAL, str. Nicolae Bălcescu nr.1, a avut loc o întâlnire de prezentare a procedurii de selecţie şi evaluare, precum şi a măsurilor de intervenţie POR/POCU prin SDL, susţinută de expertul evaluator/monitorizare, Socol Vîlcu Violeta, întâlnire la care au participat 8 reprezentanţi ai firmelor din Rm. Sărat, interesate de implementarea SDL.

Informare/animare comunitate marginalizată – SA1.3, Râmnicu Sărat, 18.12.2019

În data de 18.12.2018, la sediul GAL, str. Nicolae Bălcescu nr.1, a avut loc o întâlnire de animare a comunităţii marginalizate, SA1.3, susţinută de facilitatorul comunitar Neculae Marius Gabriel, întâlnire la care au participat 50 de cetăţeni aparţinând SDL, ZUM Alecu Bagdat, Slam Râmnic, Extindere Slam Râmnic, Barasca şi Zidari. Tematica abordată de facilitator a fost cea asupra măsurilor POR şi POCU din SDL, grafic estimativ de implementare, rezultate aşteptate.

Informare/animare comunitate marginalizată – SA1.3, Râmnicu Sărat, 10.01.2019

În data de 10.01.2019, la sediul GAL, str. Nicolae Bălcescu nr.1, a avut loc o întâlnire de animare a comunităţii marginalizate, SA1.3, susţinută de facilitatorul comunitar Neculae Marius Gabriel, întâlnire la care au participat 25 de cetăţeni aparţinând SDL, ZUM Alecu Bagdat, Slam Râmnic, Extindere Slam Râmnic, Sârbi, Barasca şi Zidari. Tematica abordată de facilitator a fost cea asupra măsurilor POR şi POCU din SDL, grafic estimativ de implementare, rezultate aşteptate.

Informare metodologie selecţie şi evaluare a proiectelor POR/POCU la Gal Sus Râmnicul, SA2.1 şi informare potenţiali beneficiari POR/POCU – SA1.4, Râmnicu Sărat, 30.01.2019

În data de 30.01.2019, la sediul GAL, str. Nicolae Bălcescu nr.1, a avut loc o întâlnire de lucru prelungită cu potenţiali beneficiari ai măsurilor din SDL, POR/POCU, SA1.4, susţinută în prima parte de expertul evaluator/monitorizare, Socol Vîlcu Violeta şi în cea de a doua parte de facilitatorul comunitar, Neculae Marius Gabriel, întâlnire la care au participat 14 invitaţi printre care şi primarul Municipiului Râmnicu Sărat, dl. Sorin Valentin Cîrjan. S-au prezentat drafturile procedurii şi a celor două ghiduri: POR/POCU dar şi măsurile de intervenţie în SDL, harta intervenţiilor şi bugetul SDL.

Întâlnire de informare a potenţialilor beneficiari (SA1.4) asupra măsurilor din intervenţiile SDL – Primăria Municipiului Râmnicu Sărat – informaţii diseminate în urma întâlnirii GAL-urilor cu AM POR şi AM POCU în 31.01.2019, Râmnicu Sărat, 06.02.2019

În urma participării GAL SUS Râmnicul la Adunarea Generală a Federaţiei Galurilor Urbane din România, întâlnire care s-a suprapus cu întâlnirea de informare AM POR şi AM POCU din data de 31.01.2019, s-au primit informaţii noi în ceea ce priveşte implementarea SDL, informaţii pe care echipa de implementare a proiectului de sprijin pentru funcţionarea GAL le-a diseminat aparatului de lucru al primarului în data de 06.02.2019.

S-a discutat minuta întâlnirii dintre GAL-uri şi AM-urile POR/POCU, minută care cuprinde următoarele:

 1. Lansarea ghidurilor finale de către Autoritățile de management se va face în luna Martie.
 2. Fiecare GAL trebuie să aibă o pagină web pentru a publica apelurile și pentru a asigura transparența necesară.
 3. Modificarea strategiei de dezvoltare locală va fi posibilă după lansarea primului apel, când vom avea și o procedură validată de AM în acest sens.
 4. Monitorizarea proiectelor contractate de către beneficiari va fi realizată de către Autoritățile de Management, implicarea GAL-urilor fiind la nivelul interesului arătat de fiecare GAL.
 5. Cerința minimală pentru selectarea proiectelor la nivelul GAL este fișa de proiect. Nu este obligatorie solicitarea studiului de fezabilitate, acesta poate fi solicitat de către Grupurile de Acțiune Locală, însă acesta nu va fi criteriu de conformitate/eligibilitate, pentru că există pericolul blocajelor în selecție.
 6. Procedurile de selecție a proiectelor elaborate de Grupurile de Acțiune Locală vor fi avizate în luna martie.
 7. MySMIS-ul va fi deschis in toata perioada de depunere a proiectelor, pentru a facilita depunerea acestora.
 8. Atribuțile GAL-ului în ceea ce privește selecția proiectelor constă în selectarea fișei de proiect. Fișele împreună cu raportul de selecție vor fi transmise către secretariatul comun spre avizare, iar în urma avizării solicitantul urcă proiectul în aplicația MySMIS.
 9. În ceea ce priveste vechimea furnizorilor de servicii sociale pentru proiectele de infrastructură socială, aceasta va fi de 6 luni, deși se încearcă căutarea soluțiilor pentru stabilirea perioadei minime, POR-ul având nevoie de situațiile financiare ale beneficiarilor pentru a calcula punctajul aferente evaluării tehnico-financiare.
 10. Se vor putea cumula intervențiile aceleași măsuri în proiecte mai mari.
 11. Pentru situațiile speciale: de relocare a întregului grup țintă, dispariția ZUM, etc., se va tine cont în realizarea proceduriilor de modificarea a strategiei elaborate de către AM și bineînteles de condiționalități legate de teritoriul inițial al SDL

Informare/animare comunitate marginalizată – SA1.3, Râmnicu Sărat, 14.02.2019

În data de 14.02.2019, la sediul GAL, str. Nicolae Bălcescu nr.1, a avut loc o întâlnire de animare a comunităţii marginalizate, SA1.3, susţinută de facilitatorul comunitar Neculae Marius Gabriel, întâlnire la care au participat 33 de cetăţeni aparţinând SDL, ZUM Alecu Bagdat, Sârbi, Barasca, Slam Râmnic şi Zidari. Tematica abordată de facilitator a fost cea asupra măsurilor POR şi POCU din SDL, grafic estimativ de implementare, rezultate aşteptate.

Întâlnire de informare a potenţialilor beneficiari (SA1.4) asupra măsurilor din intervenţiile SDL – Direcţia de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat – informaţii diseminate în urma întâlnirii GAL-urilor cu AM POR şi AM POCU în 31.01.2019, Râmnicu Sărat, 15.02.2019

În urma participării GAL SUS Râmnicul la Adunarea Generală a Federaţiei Galurilor Urbane din România, întâlnire care s-a suprapus cu întâlnirea de informare AM POR şi AM POCU din data de 31.01.2019, s-au primit informaţii noi în ceea ce priveşte implementarea SDL, informaţii pe care echipa de implementare a proiectului de sprijin pentru funcţionarea GAL le-a diseminat angajaţilor DAS Rm. Sărat în data de 15.02.2019.

NEWS: 1000 de broşuri informative pregătite pentru ZUM/SDL

Echipa de implementare a proiectului SMIS 123298 a printat şi pregătit 1000 de broşuri informative privind intervenţiile din SDL prin proiecte POR/POCU, în vederea creşterii gradului de informare a cetăţenilor din ZUM/SDL. Broşura poate fi descărcată şi vizualizată aici:

Informare privind participarea GAL SUS Râmnicul la Sesiunea de informare POCU din data de 22.03.2019

Vineri, 22.03.2019, am fost invitaţi şi am participat la o sesiune de informare organizată de AM POCU la Ploieşti, Hotel Central, Sala Alfa, având ca temă Măsuri pentru prevenirea neregulilor, fraudei şi pentru evitarea conflictului de interese. Sesiunea a fost moderată de reprezentanţii Băncii Mondiale şi de reprezantanţii AM şi OI POCU şi s-a desfăşurat în intervelul orar 09:00 – 17:00.