Consultare Publică – Ghidul solicitantului POR – Axa prioritară 9

  • Apel 1 – 14.08.2019
  • Apel 2 – 21.10.2019
  • Apel 3 – 05.05.2021

Astăzi, 14.08.2019, a fost postat pentru consultare publică “Ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR axa 9, lansate de Asociaţia GAL Sus Râmnicul“.

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman –POCU-2014-2020

Prezentul ghid specific constituie documentul în baza căruia se completează/lansează apelurile de proiecte anterior menționate.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020, din documentul cu titlul Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Toate persoanele interesate sunt rugate să transmită propuneri pentru eventualele adăugiri/modificări în termen de 7 zile calendaristice, începând cu data de 14.08.2019. Intervenţiile care reprezintă adăugiri/modificări la prezentul Ghid lansat în consultare publică vor fi transmise în scris pe adresa de email office@galsusramnicul.ro .

Totodată sunteţi invitaţi să participaţi la Focus Grup-ul de consultare publică offline care va avea loc în data de 14.08.2019, orele 14:00 în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.

Ghidul şi anexele sale pot fi descărcate în format PDF din linkurile de mai jos:

Consultare publică: Ghidul solicitantului POR, Axa prioritară 9, varianta octombrie 2019 (pentru lansarea Apelului POR nr. 2

Astăzi, 21.10.2019, a fost postat pentru consultare publică “Ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR axa 9, lansate de Asociaţia GAL Sus Râmnicul“, varianta octombrie 2019.

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman –POCU-2014-2020

Prezentul ghid specific constituie documentul în baza căruia se completează/lansează apelurile de proiecte anterior menționate.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020, din documentul cu titlul Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Toate persoanele interesate sunt rugate să transmită propuneri pentru eventualele adăugiri/modificări în termen de 7 zile calendaristice, începând cu data de 22.10.2019. Intervenţiile care reprezintă adăugiri/modificări la prezentul Ghid lansat în consultare publică vor fi transmise în scris pe adresa de email office@galsusramnicul.ro .

Ghidul şi anexele sale pot fi descărcate în format PDF din linkurile de mai jos:

Consultare publică: Ghidul solicitantului POR, Axa prioritară 9, varianta Mai 2021 (pentru lansarea Apelului POR nr. 3

Data publicării GSCS 9.1 GAL în consultare publică: 05.05.2021

Astăzi, 05.05.2021, a fost postat pe site “Ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR axa 9, lansate de Asociaţia GAL Sus Râmnicul“, varianta Mai 2021 – în consultare publică.

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman –POCU-2014-2020, pentru următoarele măsuri/intervenții:

  • Măsura 4: Renovare ghetou Focșani 7A și asigurarea unei surse alternative de energie electrică;
  • Măsura 7: Amenajare 6 parcuri/zone verzi în ZUM;
  • Măsura 8: Amenajare 3 terenuri sintetice pentru activități sportive în ZUM;
  • Măsura 9: Amenajare 3 locuri de joaca în ZUM;

Prezentul ghid specific constituie documentul în baza căruia se completează/lansează apelurile de proiecte anterior menționate.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020, din documentul cu titlul Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Toate persoanele interesate sunt rugate să transmită propuneri pentru eventualele adăugiri/modificări în termen de 7 zile calendaristice, începând cu data de 06.05.2021. Intervențiile care reprezintă adăugiri/modificări la prezentul Ghid lansat în consultare publică vor fi transmise în scris pe adresa de email office@galsusramnicul.ro .

Ghidul şi anexele sale pot fi descărcate în format PDF din linkurile de mai jos: