Consultare Publică – Ghidul solicitantului Condiții specifice POCU 5.1 – GAL Varianta 14.05.2020

POCU 2014 – 2020: Ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru fișele de proiect depuse la GAL Sus Râmnicul în cadrul SDL

– Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – varianta Mai 2020

Astăzi, 14.05.2020, a fost lansat pentru Consultare Publică pe site-ul Asociaţiei GAL “Sus Râmnicul” Ghidul Solicitantului POCU care conţine condiţiile specifice de accesare a fondurilor pentru fişele de proiect care urmează să fie depuse, evaluate şi selectate la GAL “Sus Râmnicul” în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) Râmnicu Sărat în etapa a III-a a mecaniscmului Dezvoltare Locală plasată în Responsabilitatea Comunităţii, Apel de Proiecte 5, Prioritatea de Investiţii 9.vi, Obiectiv Specific 5.1, varianta Mai 2020 a GS_CS-5.1-GAL.

Strategia de Dezvoltare locală a municipiului Râmnicu Sărat prezintă caracteristicile localității, o analiză amplă a resurselor și oportunităților municipiului evidentiind astfel cadrul în care se va realiza progresul în următorii ani în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei mai importanți pași în procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de strategie are ca scop stabilirea unor priorități pe termen mediu și lung spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității locale în viitor.

Toate persoanele interesate sunt rugate să transmită propuneri pentru eventualele adăugiri/modificări în termen de 7 zile calendaristice, începând cu data de 15.05.2020. Intervenţiile care reprezintă adăugiri/modificări la prezentul Ghid lansat în consultare publică vor fi transmise în scris pe adresa de email office@galsusramnicul.ro .

Totodată, în perioada 18 – 20.05.2020, orele 10:00 – 12:00, în Sala de ședințe a Primăriei Rm. Sărat din str. Nicolae Bălcescu nr. 1, cu maxim 10 persoane/întâlnire, se vor organiza 3 focus grupuri pentru consultarea cetățenilor interesați.

Ghidul şi anexele sale pot fi descărcate în format PDF din linkurile de mai jos: