ARHIVA-Consultare Publică – Ghidul solicitantului POCU

Ghidul POCU – condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru fișele de proiect depuse la GAL Sus Râmnicul în cadrul SDL

– Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – AUGUST 2019

Astăzi, 12.08.2019, a fost lansat pentru Consultare Publică pe site-ul Asociaţiei GAL “Sus Râmnicul” Ghidul Solicitantului POCU care conţine condiţiile specifice de accesare a fondurilor pentru fişele de proiect care urmează să fie depuse, evaluate şi selectate la GAL “Sus Râmnicul” în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) Râmnicu Sărat în etapa a III-a a mecaniscmului Dezvoltare Locală plasată în Responsabilitatea Comunităţii, Apel de Proiecte 5, Prioritatea de Investiţii 9.vi, Obiectiv Specific 5.1, varianta August 2019 a Ghidului.

Strategia de Dezvoltare locală a municipiului Râmnicu Sărat prezintă caracteristicile localității, o analiză amplă a resurselor și oportunităților municipiului evidentiind astfel cadrul în care se va realiza progresul în următorii ani în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei mai importanți pași în procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de strategie are ca scop stabilirea unor priorități pe termen mediu și lung spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității locale în viitor.

Toate persoanele interesate sunt rugate să transmită propuneri pentru eventualele adăugiri/modificări în termen de 7 zile calendaristice, începând cu data de 13.08.2019. Intervenţiile care reprezintă adăugiri/modificări la prezentul Ghid lansat în consultare publică vor fi transmise în scris pe adresa de email office@galsusramnicul.ro .

Totodată sunteţi invitaţi să participaţi la Focus Grup-ul de consultare publică offline care va avea loc în data de 14.08.2019, orele 14:00 în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.

Ghidul şi anexele sale pot fi descărcate în format PDF din linkurile de mai jos: