Informare activităţi lunare

INVITAŢIE

eveniment de lansare a proiectului „Râmnicu Sărat, sprijin pentru o comunitate incluzivă”

SMIS 123298

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Sus Râmnicul implementează în perioada 19.09.2018 – 18.09.2021, proiectul „Râmnicu Sărat, sprijin pentru o comunitate incluzivă”, SMIS 123298, „Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020”; Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: „Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”; Contract de finanţare: POCU/390/5/1/123298.

            Avem plăcerea de a vă invita în data de 03.10.2018, orele 14:00 – 17:00, la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, Sala de şedinţe, să luaţi parte la Evenimentul/Conferinţa de lansare a proiectului sus amintit. Programul evenimentului se va desfăşura conform agendei ataşate. Vă aşteptăm!